VLOG | DŘEVĚNÝ NÁBYTEK DOMŮ

EN | VLOG - WOODEN FURNITURE FOR YOUR HOME - English below |


Máte rádi dřevo? My v Le bonu ano a proto s ním často pracujeme. Dřevo vnímáme jako hodnotný materiál, z kterého vždy vznikne neopakovatelný nábytek.

Dřevo má mnoho podob. Rádi vám je představíme na našem nábytku, abyste se lépe orientovali.

Na stolové desky a desky pod umyvadla často používáme dřevo v jeho základní podobě - silné dubové fošny ze středové části kmene, s neopakovatelnou strukturou. S takovou deskou budete mít doma kus přírody. Léta a nedokonalosti na povrchu vám prozradí příběh konkrétního dubu. S každým dotekem nasajete teplo a pozitivní energii, kterou ze skleněného stolu prostě nezískáte. Tyto desky nejsou pro každého. Suky a praskliny, které se na desce mohou tvořit, my v Le bonu ale považujeme za krásné.

Masivní dřevo pracuje. Vlivem změny klimatických podmínek se může prohnout nebo zkroutit. Není to chyba dřeva, ale jeho přirozená vlastnost. Abychom tuto vlastnost do jisté míry eliminovali, na výrobu nábytku můžeme použít tzv. spárovku. Je to deska slepená z menších masivních prkének. Nábytkem ze spárovky získáte domů masivní dřevo, které je tvarově stálé.

Nejobvyklejším přírodním materiálem na výrobu nábytku je dýha. Je to na tenké plátky nakrájený kmen stromu. Dýha má tloušťku kolem 1mm a lepí se na nosný podklad. Dýhovaný nábytek je proto cenově dostupný. Další velkou výhodou dýhy je možnost výběru široké nabídky dřevin, odstínů a struktur.

Nábytek Le bon má všechny dřevěné povrchy ošetřené speciálním olejem s příměsí vosku, který proniká do hloubky materiálu a tím ho chrání.


Do you like wood? We at Le Bon do, and that's why we often work with it. We perceive wood as a valuable material, from which unique furniture is always created.

Wood has many forms. We are happy to introduce them to you on our furniture so that you can orient yourself better.

For table tops and countertops, we often use wood in its basic form - thick oak planks from the central part of the trunk, with a unique structure. With such a board you will have a piece of nature at home. The imperfections on the surface will tell you the story of a particular oak tree. You can feel the positive energy with each touch. However, such solid wood table top is not liked by everyone due to knots and cracks that can form on the surface. Anyway, we consider it beautiful.

Solid wood works. It may bend or twist due to climatic changes. It is not the fault of wood, but its natural property. In order to eliminate this feature to a certain extent, we can use so-called solid wood panels for the production of furniture. It is a panel made of smaller solid boards. Choosing the furniture made os solid wood panels you will get dimensionally stable solid wood at home.

The most common natural material for furniture production is veneer. It is a thinly sliced ​​tree trunk. The veneer is about 1 mm thick and is glued to the supporting base. Veneered furniture is therefore affordable. Another great advantage of veneer is the possibility to choose from a wide range of woods, shades and structures.


Chci dostávat newsletter Le Bon

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

MENU