GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Stav k datu: 05/2018

Obecně 

Pro společnost Le bon spol.s r.o. má ochrana osobních dat mimořádný význam. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme Vaše osobní data výlučně (a) na základě a v rámci zákonných pravomocí nebo (b) s Vaším zvláštním souhlasem. Následující části přinášejí informace o našich zákonných pravomocích v případech, kdy není uvedena konkrétní nutnost vyjádření souhlasu.

Umožnění využití obsahu našich webových stránek

Vstoupíte-li na naše webové stránky, shromažďujeme a dočasně ukládáme následující uživatelská data, abychom Vám umožnili stránky využívat: podrobnosti o Vaší identifikaci (Vaše IP adresa, podle okolností uživatelská jména a hesla), údaje o zahájení, ukončení, typu a rozsahu Vašeho využití a rovněž údaje o druhu Vašeho prohlížeče a operačního systému. Jedná se přitom o technický postup, který je pro zobrazení stránek v internetové síti nezbytný. To samé platí, pokud si prohlížíte obsahy našich zpravodajů (naše zpravodaje - newsletters - jsou zasílány pouze na Vaše přání a s Vaším výslovným svolením).

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo poštou dobrovolně sdělíte osobní údaje jako jméno, titul, e-mail nebo poštovní adresu, telefonní číslo, osobní sdělení atd., uložíme tyto údaje pro vyřízení požadované služby (např. zaslání požadovaných informací, zodpovězení technických nebo jiných otázek, reakce na Váš podnět z webových stránek).

 Informace o uživatelském chování

Protože bychom chtěli naše nabídky a reklamu optimálně přizpůsobit potřebám zákazníků, požadujeme informace o všeobecném uživatelském chování zákazníka. Tyto uživatelské informace, které jsme získali zákonným způsobem umožněním přístupu na naše webové stránky, tak využíváme k sestavování uživatelských profilů s využitím pseudonymů. To znamená, že nahrazujeme celkové údaje v uživatelských datech, které by mohly umožnit zpětné vazby na Vaši osobu (např. IP adresa, uživatelské jméno, hesla) abstraktním označením. Spojování uživatelských profilů s daty o Vaší osobě nebo využití pro jiné účely nenastává. Použití Vašich osobních dat pro sestavování uživatelských profilů může kdykoli odvolat.

Tato stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek poskytovanou společností Google Inc ("Google"). Google Analytics využívá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají na váš počítač a které umožňují analýzu vašeho používání této internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této stránky jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymní IP na této internetové stránce bude však vaše IP-adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie či jiných zemí, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. Na základě žádosti provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránky, k vytvoření hlášení o aktivitách na internetové stránce a pro další služby pro provozovatele stránky, které souvisí s používáním stránky a internetu. IP-adresa, která je v rámci Google Analytics odáslána prostřednictvím vašeho prohlížeče, nebude společností Google sloučena s jinými údaji. Ukládání souboru cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče, upozorňujeme však nato, že v tomto případě nebudete případně moci využívat funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit záznamu údajů vygenerovaných souborem cookie a údajů souvisejících s vaším používáním internetové stránky (včetně vaší IP-adresy) a předávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujte plug-in, který naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vzhledem k probíhající debatě o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami, bychom chtěli poukázat na skutečnost, že tato internetová stránka využívá Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()", čímž dochází k přeposílání pouze části IP-adresy kvůli vyloučení možnosti přímé identifikace osob.

Krom toho používáme pro statistické účely aplikaci Google Analytics k analýze dat z AdWords a Double-Click-Cookies. Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat v nastavení správce zobrazování reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs). Podrobnější informace k podmínkám použití a ochraně dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html nebo na http://www.google.com/intl/cs/policies/.

Přístup k Vašim informacím v koncových zařízeních (použití cookies)

Bez Vašeho předchozího souhlasu používáme technologie cookies pouze s cílem umožnit užívání našich webových stránkách. Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace, mimo jiné pro identifikaci uživatelů, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky. Jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, odkud je získáváme. Při těchto procesech nepořizujeme a neuchováváme bez Vašeho předchozího výlučného svolení žádná osobní data, zejména zkracujeme Vaši IP adresu, takže není možné vyvodit žádný vztah k Vaší osobě. Kromě toho pořizujeme a uchováváme pouze údaje o Vámi vybraných volbách (např. jazykové verze, lokální stránky, nabídky v rámci B2B, případně B2C), identifikační údaje produktů z Vašeho poznámkového bloku nebo centra pro stahování, četnost a trvání Vašich návštěv na stránkách atd. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo chcete smazat údaje uložené na vašem koncovém zařízení, můžete si kdykoli upravit nastavení svého prohlížeče. Budeme-li chtít použít cookies k optimalizaci našich nabídek a reklamy s ohledem na potřeby, obstaráme si předem Vaše svolení.

Minimalizace dat

Osobní údaje uchováváme na principu minimalizace a snižování množství dat a pouze po dobu nezbytně nutnou či zákonem vyžadovanou (zákonná doba uchovávání údajů). Pokud již účel, pro nějž byly informace shromážděné, nemá platnost, údaje blokujeme nebo mažeme.

Vaše právo na informace, opravy, blokování, vymazání a výhrady


Máte právo na informace o tom, které Vaše osobní údaje uchováváme, a právo na opravu, blokování či vymazání těchto údajů.
Výjimky: Zahrnují předepsané uchovávání údajů pro potřeby obchodních převodů a údaje, které musí být uchovávány ze zákona.

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a používáním údajů můžete kdykoli odvolat a toto odvolání se bude vztahovat na budoucí použití. Emaily s tímto požadavkem prosím zasílejte na info@lebon.cz.


Jsme připraveni odpovídat na Vaše otázky týkající se ochrany dat a zpracovávání Vašich osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese info@lebon.cz  nebo dle kontaktních údajů uvedených v právním poučení.


Má-li být možné uvažovat o časově neomezeném blokování dat, je třeba je pro účely kontroly uchovávat v uzamknutém souboru. Neexistuje-li zákonná povinnost archivace dat, můžete si rovněž vyžádat jejich vymazání. Jinak na Vaši žádost data zablokujeme.

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů


Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, abychom mohli zajistit, že bude naše prohlášení o ochraně dat vždy v souladu s platnou legislativou. To platí i pro případ, kdy musí být prohlášení o ochraně údajů přizpůsobeno s ohledem na nové nebo revidované služby, například kvůli novým funkcím služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů pak nabude platnost při Vaší příští návštěvě našich webových stránek.

Vaše práva a kontaktní osoby

Kromě výše uvedených práv si můžete kdykoli vyžádat podrobnosti o údajích, které jsou o vás uchovávány, a také úpravu či smazání nesprávných údajů. Své námitky, dotazy, požadavky na sdělení informací či smazání údajů, stížnosti a tak dále prosím adresujte na:

Le bon spol.s r.o, Zábrdovická 16, 615 00 Brno

Chci dostávat newsletter Le Bon

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

MENU